Adres:
ul. Profesorska 3
80-856 Gdańsk
tel. 58 301 15 95

e-mail: klasztor@karmel.gdansk.pl

Numer konta:
Zakon OO Karmelitów - klasztor ----- 13 1020 1811 0000 0002 0071 8429

 

 

w dni powszednie
7.00, 18.00

w niedziele i święta
8.00, 10.00, 12.00, 18.00

 

Intencje mszy św można zamówić w zakrystii kościoła przed lub po mszy św. a w ciągu dnia w klasztorze. Wejście od ul. Profesorskiej 3 lub od ul. Wielkie Młyny.

Aktualności

» archiwum aktualności

16 sierpnia 2019

św. Prawodawca Zakonu karmelitańskiego

 

17 września

Święty Albert z Jerozolimy,

biskup i prawodawca Karmelu

 

Święty Albert urodził się w połowie XII wieku w Castel Gualtieri w Emilii we Włoszech. Wstąpił do Kanoników Regularnego Świętego Krzyża w Mortara, Pavia, i został tam przeorem w 1180 r. W 1184 r. został mianowany biskupem Bobbio, a następnego roku został przeniesiony do Vercelli, którym rządził przez dwadzieścia lat. W roku 1194 podjął misje dyplomatyczne o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Zawarł pokój między Pawią a Mediolanem, a pięć lat później także między Parmą a Piacenzą. W 1191 r. przewodził synod diecezjalny, który okazał się bardzo cenny ze względu na jego postanowienia dyscyplinarne, które aż do czasów współczesnych były wzorem. Był także zaangażowany w wiele prac legislacyjnych dla różnych zakonów: napisał statut kanonów i był jednym z doradców, którzy opracowali Regułę.

W 1205 r. Albert został mianowany patriarchą Jerozolimy, a nieco później mianowany legatem papieskim na prowincję kościelną w Jerozolimie. Przybył do Palestyny ​​na początku 1206 r. I mieszkał w Akce; w tym czasie Jerozolima była okupowana przez Saracenów. W Palestynie Albert był zaangażowany w różne inicjatywy pokojowe, nie tylko wśród chrześcijan, ale także między chrześcijanami i niechrześcijanami i wypełniał swoje obowiązki z wielką energią. Podczas pobytu w Akce zgromadził pustelników na Górze Karmel i dał im Regułę. 14 września 1214 r. podczas procesji został on zadźgany na śmierć przez Mistrza szpitala Ducha Świętego, którego Albert upomniał i skazał za swoje złe życie

 Przesłanie Alberta dla XXI wieku

Bracia, siostry zakonne i świeccy Zakonu Karmelitów na całym świecie znają Regułę św. Alberta. Przez stulecia był czytany, analizowany i interpretowany na wiele różnych sposobów. Elastyczny charakter Reguły daje duże możliwości jej przeżycia w klasztorze, w aktywnym życiu apostolskim, a nawet w pracowitym życiu każdej rodziny !  Świadczy o tym ogromna różnorodność istniejących obecnie karmelitańskich stylów życia.

Chociaż niewiele wiemy o szczegółach życia Alberta, nadal przekazuje on dzisiejszemu światu przesłanie duchowe, które pozostawił nam w Regule karmelitańskiej. Słowa Pisma Świętego wydają się niemal nieświadomie płynąć z pióra Alberta - był tak zanurzony w Słowie Bożym, że przeniknęło jego myślenie. Jest to cudowny przykład, który Albert daje dziś chrześcijanom - aby przeżywać każdą chwilę życia ze Słowa Bożego i wartości Ewangelii.

Albert może być inspiracją dla osób pełniących odpowiedzialne funkcje, szczególnie w Kościele. Nie narzucił wszystkich swoich pomysłów grupie pustelników, którzy przyszli do niego - wysłuchał tego, co powiedzieli mu o ich sposobie życia, a on dostosował go i nadał mu strukturę. W ten sposób pokazuje nam swoje cechy mądrości i rozeznania. W instrukcjach, które udzielił pierwszym karmelitom, uważał, aby nie być zbyt wymagającym ani sztywnym - podkreśla znaczenie zdrowego rozsądku w interpretowaniu tego, co należy zrobić. Ta otwartość i elastyczność nadaje wspaniałą „ludzką atmosferę” Regule karmelitańskiej.

Albert nie był jednak nieśmiałym człowiekiem - utrzymywał swoje przekonania i poglądy i w razie potrzeby nie bał się ich wyrażać. Widzimy to w okolicznościach jego gwałtownej śmierci wynikającej z krytyki zachowania mordercy.

 

Modlitwa do św. Alberta

Święty Albercie, 
pomóż mi żyć 
zgodnie z Ewangelią. 
i aby być wiernym Jezusowi Chrystusowi, 
pomóż mi podążać za moim 
powołaniem, modlić się i 
rozważać Słowo Boże, aż 
pewnego dnia będę mógł cieszyć się 
z Nim życiem wiecznym chwały. 
Przez Chrystusa Naszego Pana. 
 Amen.

------------------------------------------------------------------------------------------

26 sierpnia
BŁ. JAKUB RETOURET, prezbiter i męczennik
WSPOMNIENIE DOWOLNE


Urodzony 15 września 1746 r. w Queyroix we Francji Jakub Retouret ukończył studia
pierwszego stopnia w kolegium jezuitów w Limoges, a w roku 1752 wstąpił do klasztoru
karmelitów w tym mieście. Złożywszy śluby zakonne 23 maja 1763 r., przez kolejne pięć lat
formował się na studiach z zakresu filozofii i teologii. W międzyczasie został też wyświęcony
na kapłana. Jako odważny kaznodzieja nauczał retoryki w zakonnym studium w
Rochefoucauld. Nominowany na mistrza profesów wyróżniał się duchem pobożności, którym
zapalał podopiecznych. Podczas rewolucji francuskiej, dowiedziawszy się o nieważności
przysięgi konstytucji cywilnej kleru, wycofał swoją zgodą, a w rezultacie został aresztowany.
Był w grupie 64 kapłanów – reprezentantów setek duchownych – których upychano w
ładowniach statków niewolniczych w porcie Rochefort, aby wśród zniewag i okrucieństwa
deportować ich do kolonii francuskich. Zmarł 26 sierpnia 1794 r. wskutek zarazy, która
dręczyła tego typu statki. Pochowano go na wyspie Madame.
Kult
Retouret’a włączono w proces męczenników z Rochelle rozpoczęty w 1938 r. Dekret o
męczeństwie ukazał się 2 lipca 1994 r. Został beatyfikowany wraz z 63 towarzyszami (wśród
których znalazło się także trzech karmelitów bosych) przez Jana Pawła II 1 października 1995
r. Wspomnienie męczenników wyznaczono na 18 sierpnia.
Do kalendarza własnego Zakonu Retouret został wpisany na dzień 26 lipca jako
wspomnienie dowolne, jak też zezwoliła Kongregacja ds. Kultu Bożego z datą 26 lipca 1997 r.
Zatwierdzono wówczas także teksty liturgiczne.
Obchód liturgiczny
Liturgię bierze się z tekstów wspólnych o męczenniku z psalmodią z dnia. Teksty
własne to kolekta oraz drugie czytanie Godziny czytań.
Modlitwa własna uznaje w bł. Jakubie otrzymany od Boga dar do pozostania wiernym
w ciężkiej próbie deportacji w okresie rewolucji francuskiej oraz łaskę wspaniałomyślnego
przebaczenia swoim prześladowcom. Prosi również o jego wstawiennictwo w otrzymaniu siły
do pozostania wiernymi Kościołowi oraz rychłego pogodzenia się z naszymi skłóconymi
braćmi.
Drugie czytanie z Godziny czytań sięga do Postanowień sformułowanych przez
kapłanów na statku Les Deux Associés, gdy przewożono ich na wygnanie. Wyrażają tam stałość
w dźwiganiu nałożonego na nich krzyża bez szemrań. Potwierdzają zawierzenie w pomoc Bożą,
w której odnajdują siłę do pozostania Mu wiernymi oraz do porzucenia wszelkiej troski o siebie
samych. Decydują się na pozostanie na wygnaniu jednym sercem i jedną duszą, bez
jakiegokolwiek wyjątku.

-------------------------------------------------------------------------------------------

25 sierpnia
ŚW. MARIA OD JEZUSA UKRZOŻOWANEGO
(MARIAM BAOUARDY), dziewica OCD
WSPOMNIENIE DOWOLNE


Mariam Baouardy, urodzona w I’billin w Galilei 5 stycznia 1846 r., już w wieku trzech lat została sierotą. Powierzona pod opiekę stryja udała się z nim do Aleksandrii w Egipcie, gdzie mieszkała kilka lat. Jako trzynastolatka mężnie odrzuciła propozycję małżeństwa przygotowaną przez stryja, ponieważ odczuwała pragnienie poświęcenia się Panu. Pracowała jako służąca kolejno w Aleksandrii, Jerozolimie, Bejrucie i Marsylii. Tam w 1865 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, które musiała opuścić ze względów zdrowotnych. Przyjęta następnie do Instytutu Sióstr św. Józefa od Objawienia przeszła po dwóch latach do życia klauzurowego u karmelitanek bosych w Pau, we Francji. Jeszcze jako nowicjuszka wyruszyła na fundację klasztoru w Mangalore w Indiach, gdzie 21 listopada 1871 r. złożyła śluby. Trzy lata po powrocie do Pau, który miał miejsce w 1872 r., przeniesiono ją do Betlejem, gdzie chciano założyć pierwszy Karmel w Ziemi Świętej. Pokorna i prosta Maria obdarzona była darem uczestnictwa w tajemnicach Jezusa ze szczególnym zrozumieniem misji Ducha Świętego, głęboką miłością do Kościoła i papieża. Zmarła w Betlejem 26 sierpnia 1878 r.
Kult
Proces kanonizacyjny rozpoczął się w 1919 r. W międzyczasie pojawiło się wiele trudności, ale w końcu 17 listopada 1981 r. ogłoszono dekret o heroiczności cnót. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego została beatyfikowana przez Jana Pawła II 13 listopada 1983 r. w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Kanonizował ją papież Franciszek 17 maja 2015 r.
Obchód liturgiczny został zatwierdzony i wprowadzony do kalendarza O.Carm w 1986 r. ze względu na sugestię postulatora generalnego Zakonu, który uważał za konieczne, by mieć w kalendarzu reprezentanta każdego kontynentu. Św. Maria była pierwszą błogosławioną Arabką w Karmelu. Teksty liturgiczne są te same, na które zezwolono w gałęzi OCD.
Obchód liturgiczny
Teksty liturgiczne pochodzą z tekstów wspólnych o dziewicach lub świętych kobietach z psalmodią z dnia. Teksty własne to kolekta oraz drugie czytanie z Godziny czytań.
Kolekta uwypukla pokorę Świętej objawiającą się w darze kontemplacji tajemnic Chrystusa oraz w tym, jak bez wykształcenia, a ze szczególną pomocą Ducha potrafiła dawać rady oraz wyjaśnienia. Ponadto modlitwa wskazuje na głębokie uczestnictwo Świętej w cierpieniach Chrystusa, szczególnie w czasie Wielkiego Postu.
W Godzinie czytań druga lekcja wzięta jest z Katechezy XVI św. Cyryla Jerozolimskiego, w której Święty Doktor mówi o wielorakich skutkach działania Ducha Świętego, które objawia się w darze łaski dla każdego.

------------------------------------------------------------------------------------

22 sierpień - czwartek, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Po Mszy św. o godz. 1800 zapraszamy na modlitewne spotkanie ze św. Charbelem. Przewodniczy o. Roman Dąbrowski, przeor klasztoru;  Sąsiadowice - Ukraina.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
39 0.13380789756775