Adres:
ul. Profesorska 3
80-856 Gdańsk
tel. 58 301 15 95

e-mail: klasztor@karmel.gdansk.pl

Numer konta:
Zakon OO Karmelitów - klasztor ----- 13 1020 1811 0000 0002 0071 8429

 

 

w dni powszednie
7.00, 18.00

w niedziele i święta
8.00, 10.00, 12.00, 18.00

 

Intencje mszy św można zamówić w zakrystii kościoła przed lub po mszy św. a w ciągu dnia w klasztorze. Wejście od ul. Profesorskiej 3 lub od ul. Wielkie Młyny.

Aktualności

» archiwum aktualności

8 lipca 2020

16 Lipiec 2020 r. godz. 18:00

  

Msze św. w Kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej :

Poniedziałek – Sobota

OO. Karmelici        godz. 700, 1800  

OO. Dominikanie   godz.  11:30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, 1200 1930            

Niedziela

OO. Karmelici        godz. 800, 1000,1200,1800   

OO. Dominikanie   godz. 1600,1930, 2100       

------------------------------------------------------------------------------------------------

 16 lipca 2020 r.

 

Chodzić do szkoły Maryi, to ważniejsze niż być w szkole nawet najświętszych jej czcicieli. Dostać się do szkoły Maryi, gdzie modlitwy uczy Ona, a nie inni wykładowcy modlitwy i Jej stylu modlitwy, to dopiero sukces, to dopiero śmiech nieba, to także piękna misja w Kościele.  ( o. Celestyn Napiórkowski OFMConv. )

Uroczystość Odpustową 

Matki Bożej z Góry Karmel

16 lipca 2020 r.

godz. 18:00

przewodniczy  

Prowincjał Polskiej Prowincji Karmelitów

o. Bogdan Meger OCarm.

 

Uroczystość poprzedzona nowenną :  07 lipca 2020r. - 15 lipca 2020r. o godz. 18:00.

Serdecznie zaprasza Wspólnota Karmelitów  z Gdańska

 

Chodzić do szkoły Maryi, to ważniejsze niż być w szkole nawet najświętszych jej czcicieli. Dostać się do szkoły Maryi, gdzie modlitwy uczy Ona, a nie inni wykładowcy modlitwy i Jej stylu modlitwy, to dopiero sukces, to dopiero śmiech nieba, to także piękna misja w Kościele.  ( o. Celestyn Napiórkowski OFMConv. )

Uroczystość Odpustową 

Matki Bożej z Góry Karmel

16 lipca 2020 r.

godz. 18:00

przewodniczy  

Prowincjał Polskiej Prowincji Karmelitów

o. Bogdan Meger OCarm.

 

Uroczystość poprzedzona nowenną :  07 lipca 2020r. - 15 lipca 2020r. o godz. 18:00.

Serdecznie zaprasza Wspólnota Karmelitów  z Gdańska

--------------------------------------------

07.07.2020r. godz.18:00   / wtorek /

Dzięki Barciom Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, którzy nieopodal mieszkali i obsługiwali kościół św. Józefa; wierzymy, że dzięki ich modlitwie, jesteśmy tu w kościele św. Katarzyny z Aleksandrii, od przeszło 70 lat w Gdańsku na nowo. Na nowo pragniemy, by w tym miejscu w nowy sposób, na wzór Proroka Eliasza i Proroka Elizeusza, rozgorzało nowe centrum ewangelizacji. Dlatego potrzebna jest nowenna, te 9. dni, by w medytacji, w kontemplacji i modlitwie dojść do momentu uroczystego dnia Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel; w którym na nowo pójdziemy głosić Dobrą Nowinę.

„Szkaplerz, to zewnętrzny znak, wewnętrznego oddania się Maryi.”

Tymi słowami przełożony naszego gdańskiego Konwentu, ojciec przeor Jarosław Pyzia OCarm. rozpoczął nowennę - przed uroczystością odpustową Matki Bożej  z Góry Karmel. Zaznaczył o jaką cześć Matce Najświętszej chodzi, i że Ona zawsze wskazuje na Jezusa Chrystusa; „ Uczyńcie wszystko, co Syn wam powie. „ Kontynuował przełożony o. Jarosław, że Jej prawdziwym czcicielem jest ten, kto stara się pełnić wolę Jezusa, … kto stara się żyć przykazaniami, zgodnie ze  wskazaniami Ewangelii. Kończąc prosił zwrócić się do Maryi, Naszej Matki i Siostry, by wyprosiła potrzebne łaski oraz prosił byśmy stawali się Jej prawdziwymi czcicielami.

08.07.2020r. godz.18:00  / środa /

2. dzień Nowenny - przed uroczystością odpustową Matki Bożej z Góry Karmel, Przełożony naszego gdańskiego Konwentu  o. Jarosław Pyzia OCarm. odsłaniał tajemnicę zła, która dotyka każdego człowieka. Na przykładzie pierwszych rodziców robił wiwisekcję, ukazując konsekwencje naszego nastawienia do zła. Adam i Ewa kurczowo trzymali się zła; chcą nam wmówić, jakoby nic się nie stało. Zaznaczył, że Diabeł deformuje sposób posiadania. Diabeł mówi : jeśli zerwiecie owoc będziecie, …. jak Bóg. Po pierwsze, to Pan Bóg chce, żebyśmy stali się jak Pan Bóg. Diabeł robi wszystko, żebyśmy  nie przyznawali się do popełnionej winy, … do grzechu. Musimy pamiętać, że Boże Miłosierdzie jest jeszcze większe, niż największe obietnice Diabła; dlatego Chrystus pozwolił sobie przebić bok na drzewie krzyża, z którego wypłynęły sakramenty święte. Kończąc homilię o.  Jarosław Pyzia OCarm. zaznaczył, że mając Chrystusa i Jego Matkę łatwiej dojść do pełni szczęścia.

09.07.2020r. godz. 18:00 / czwartek /

3. dzień Nowenny - przed uroczystością odpustową Matki Bożej z Góry Karmel o. Jarosław Pyzia OCarm. odniósł się do ucieczki Świętej Rodziny, gdzie w Egipcie znalazła swoje schronienie.  Zaznaczył, że żaden z nas nie jest wolny od „kłopotów” życiowych. W takich momentach możemy liczyć na obecność Maryi. Mieć ufność taką, kontynuował przełożony naszego Konwentu, jaką miał Abraham. ...Opuścić wszystko, jak Abraham i iść za wezwaniem Bożego Słowa oraz o taką wiarę, jaką miała Maryja wypełniając wolę Pana Boga należy - modlić się nieustannie.

10.07.2020r. godz. 18:00 / piątek /

4 dzień Nowenny – przed uroczystością odpustową Matki Bożej z Góry Karmel o. Jarosław Pyzia OCarm. nawiązał do Tajemnicy Zwiastowania. Przypomniał, że Fiat Maryi powtarzało się przez całe Jej życie:  przy tajemnicy Narodzenia Syna Bożego,  towarzyszyło przy ucieczce do Egiptu oraz pod krzyżem. Jej Fiat wpłyną na historię świata. Dlatego Szkaplerz Święty,  jako zewnętrzny znak wewnętrznego oddania się Matce Bożej, swoimi korzeniami sięga głębiej. 

11.07.2020r. godz. 18:00 / sobota /

5 dzień Nowenny – przed uroczystością odpustową Matki Bożej z Góry Karmel o. Jarosław Pyzia OCarm. nawiązał do Tajemnicy Nawiedzenia. Matka Najświętsza idzie z pośpiechem do krewnej Elżbiety. Przełożony naszego Konwentu o. Jarosław Pyzia OCarm. skupił się na pomocy, …na konkretnej pomocy względem bliźniego. Dostrzegł pewien paradoks; że łatwiej pomóc nieznajomemu z imienia niż bliźniemu, który mieszka obok nas. Podkreślił, że dostrzec sąsiada, to jest wyobraźnia miłosierdzia,  … i to nie jutro, nie kiedyś …tam, lecz natychmiast i bez żadnej kalkulacji.

 12.07.2020r. godz. 18:00 / 15 Niedziela Zwykła rok A /

6. dzień Nowenny – przed uroczystością odpustową Matki Bożej z Góry Karmel o. Jarosław Pyzia OCarm. nawiązał do przypowieści o siewcy. Przyczyną strat, którą obserwuje rolnik, nie leży w samym ziarnie, czy w glebie. Przyczyna leży w czynnikach zewnętrznych: …ptaki wydziobały ziarno, …słońce przypaliło i wyparowała woda, … ciernie zagłuszyły. Istota leży w zrozumieniu Słowa Bożego w wolności mojego serca. Tym, co czyni moje życie jałowym i bezowocnym jest brak wysiłku zrozumienia Słowa Bożego. Prośmy, zakończył o. Jarosław Pyzia OCarm., Tą, która najpełniej przyjęła autorytet Bożego Słowa w swoim życiu, żeby pomogła nauczyła nas nie tylko słuchać, rozważać, ale abyśmy nieustannie rozważali w sercu.

13.07.2020r. godz. 18:00 / poniedziałek /

7. dzień Nowenny – przed uroczystością odpustową Matki Bożej z Góry Karmel o. Jarosław Pyzia OCarm. rozpoczął od wydarzeń w Betlejem. Odniósł się do zachowania Maryi, która w postawie milczenia, kontemplacji; zachowuje wszystkie te sprawy i rozważa w sercu. Maryja przyjmuje postawę słuchania, aby usłyszeń potrzeba milczenia. Postawa słuchania wymaga wysiłku, żeby usłyszeń należy stworzyć przestrzeń dla Słowa Bożego. Przełożony naszego gdańskiego Konwentu zaznaczył, że tylko w takim klimacie Maryja umacniała swoją więź i relację z Panem Bogiem.

14.07.2020r. godz. 18:00 / wtorek /

8. dzień Nowenny – przed uroczystością odpustową Matki Bożej z Góry Karmel o. Jarosław Pyzia OCarm., przełożony  gdańskiego Konwentu odniósł się do wydarzeń z pielgrzymki św. Rodziny do Jerozolimy, w której 12. letni Jezus został na uroczystościach, „…a tego nie zauważyli Józef i Maryja.” W życiu, kontynuował o. Jarosław jest tak, że czasem tracimy z oczu Jezusa. Nie dziwmy się temu. Rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupców jest trwać w błędzie. Ksiądz profesor Józef Tischner mawiał, że nie jest sztuką upaść, sztuką jest powstać. Dzisiejsza Ewangelia podpowiada, gdzie Maryja odnalazła Jezusa. Maryja odnalazła 12. letniego Jezusa w świątyni Jerozolimskiej. Dla nas, to cenna wskazówka, że możemy zawsze odnaleźć w kościele, w sakramentach.

15.07.2020r. godz. 18:00 / środa /

9. dzień Nowenny – przed uroczystością odpustową Matki Bożej z Góry Karmel o. Jarosław Pyzia OCarm., przełożony  gdańskiego Konwentu przypomniał, że Szkaplerz jest znakiem zaufania i znakiem wdzięczności. Te przymioty nie wykluczają się wzajemnie. W Magnificat Maryja wychwalała Pana Boga za wszelkie łaski, jakich doznała. … Dla świętej Karmelu, św. Teresy od Dzieciątka Jezus wszystko jest łaską, tak też powinniśmy postrzegać otaczającą rzeczywistość. Przypomniał, że łatwiej nam skupić się na tym, czego nie mamy, niż na tym, co już posiadamy. Kończąc o. Jarosław Pyzia OCarm. mówił, że w codziennym życiu widać jak w soczewce pewien dualizm i z tym musimy się zmagać. Z jednej strony podszepty Diabła, a z drugiej strony obietnica szczęścia wiecznego. Warto zapamiętać, że to  niejako szczęście czyni nas wdzięcznymi, lecz wdzięczność szczęśliwymi. To mała różnica, ale zasadnicza. Na koniec o. Jarosław podziękował wszystkim uczestnikom, za dar modlitwy oraz zaprosił na Msze Świętą Odpustową 16 lipca, którą celebrować będzie Prowincjał Ojców Karmelitów, o. Bogdan Meger OCarm.

 janusz OCarm.               

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Odpust Jubileuszowy z okazji 800-lecia śmierci 

św. Aniołowi z Jerozolimy

 5. maja 2020 roku do 5. maja 2021 roku 

Zgodnie z decyzją Stolicy Apostolskiej,

każdy wierny, uczestniczący we Mszy św. w kościele karmelitańskim,

w czasie Roku Jubileuszowego,

może uzyskać łaskę odpustu zupełnego

pod zwykłami warunkami.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Święty Anioł oraz rozwój karmelitów

 we Włoszech w XIII – XV wieku

 

Wracając do Europy w celu uniknięcia prześladowania, karmelici ulokowali się najpierw na Cyprze ( 1238 r. ), który uważany był  za część Prowincji Ziemi Świętej, będąc dużo bezpieczniejszym miejscem niż Palestyna i posługując jako schronienie dla tych, którzy mieli nadzieję na rozwiązanie kwestii palestyńskiej.

Inni udali się bardziej na zachód i zatrzymali się na Sycylii, w okolicach Messyny, gdzie możemy upatrywać pierwszego klasztoru karmelitów w Europie. Istotnie jeśli uznamy za prawdziwą informację, która pojawiła się nieco później, przywódcą tej grupy na Sycylii miałby być św. Anioł, późniejszy męczennik z Licaty, gdzie jego relikwie czczone są do dziś. Na obszarze Sycylii pojawiły się prędko nowe fundacje w Lentini, Piazza Armerina, Katani ( przed 1347 ), Nikozji, Palermo ( 1250 ), Trapani ( 1250 ), Marsali, Sciacca, Agrigento i Licacie. Zważywszy na powodzenie tych fundacji, które widać dzięki dokumentom z XIV- wiecznych kapituł określających ich wiek, zdaje się, że istniał pewien plan, co do rozprzestrzeniania geograficznego i lokalizacji miejskich odzwierciedlających praktykę karmelitów w innych państwach Europy, zwłaszcza we Francji. Podobny wniosek, choć z zastrzeżeniami, można wysnuć o innych fundacjach na Półwyspie Apenińskim, gdzie dobór fundacji pozostawał w związku z rozwojem demograficznym, ekonomicznym, politycznym i religijnym miast.

W rejonie Neapolu, wówczas będącym częścią Królestwa Obojga Sycylii, karmelici przybywający z Palestyny pojawili się w samym Neapolu w roku 1269, a na przestrzeni wieku XIII założyli domy kolejno w Kapui, Grottaminadzie i Brindisi.

 Inni zakonnicy z góry Karmel, w grupach bądź samotnie ulokowali się w Pizie ( 1249 ), Sienie ( 1256 ), Genui ( ok. 1258 ), Bolonii          ( ok. 1260 ) czyli w miastach Królestwa Włoch, rozciągającego się od Rzymu po północ, obejmując większą część środkowych Włoch i całość północnej części półwyspu. Fundacje tego rodzaju są swoistym przyczółkiem dalszych klasztorów, które w kolejności miały miejsce we Florencji ( ok. 1267 ) Mediolanie ( 1267 ), Parmie ( 1292 ), Prato ( 1294 ), Montecatini ( 1294 ), Ferrarze ( 1295 ), Perugii ( przed 1297 ), San Martino ai Monti ( 1294 ). Inne domy powstałe na terenie Królestwa Włoch w XIII wieku, których data nie jest znana, to San Guliano w Rzymie ( według tradycji powstały w 1219 roku, co, choć niewykluczone, nie może być potwierdzone; obecność karmelitów w tym domu stwierdzić można dopiero w roku 1289, Orvieto, Asti, Piacenzie, Vercelli, Pavii i Aleksandrii.

 Emanuele Boaga   " Jak żywe kamienie .... w Karmelu." 

tłumaczenie br. Ozeasz

 

-------------------------------------------------------------- 

 

 ANIOŁ Z SYCYLII (1185-1222?)

 kalendarz liturgiczny :  05 maja 

 

 Według tradycji Święty Anioł urodził się w Jerozolimie w 1185 roku. Uważa się, że Angelus był jednym z pierwszych Karmelitów, którzy powrócili na Sycylię z Góry Karmel i zgodnie z długą tradycją został zamordowany w Licacie w pierwszej połowie z XIII wieku.

Czczony jako męczennik, kościół został zbudowany wkrótce po jego śmierci w miejscu, w którym zmarł, a jego ciało zostało tam pochowane. Dopiero w 1662 r. Jego szczątki przeniesiono do kościoła karmelitańskiego w Licacie.

Kult Świętego Anioła rozprzestrzenił się w całym Zakonie. Angelus i św. Albert z Trapani są uważani za „ojców” Zakonu, ponieważ byli pierwszymi dwoma świętymi, którzy mieli kult w Zakonie, w wyniku czego często można je znaleźć w średniowiecznej ikonografii karmelitańskiej obok Dziewicy Maryi.

Na Sycylii jest wiele miejsc, które przyjęły Świętego Anioła jako swojego patrona, a ludzie tam zwracają się do niego w potrzebie,   z wielką czcią i miłością.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
39 0.056660175323486